Usługi pogrzebowe

Omnis

pogrzeb tradycyjny

Omnis

kremacja i pogrzeb z urną

Omnis

pogrzeb świecki z udziałem mistrza ceremonii

Omnis

pogrzeb innych wyznań

Omnis

pogotowie pogrzebowe 24h

Omnis

transport z zagranicy

Omnis

biuro mobile

(dopełnienie formalności związanych z pogrzebem)

Omnis

oprawa muzyczna, fotograficzna, stypy

Omnis

odzież żałobna

Omnis

kwiaty, wieńce i wiązanki

Omnis

ekshumacje

Omnis

budowa grobów ziemnych murowanych

tzn. grobowców i krypt

Pogotowie pogrzebowe

Jest to profesjonalny zespół pracowników naszej firmy. Są oni do dyspozycji Rodziny, kiedy nastąpi zgon bliskiej osoby.

Pogotowie pogrzebowe

95 722 42 08
608 573 475